Chậu nhựa hoa văn sắc màu NX3400

35,000 đ

Chậu nhựa hoa văn sắc màu NX3400

Bình tưới thấp hoa đồng nội NX3401

200,000 đ

Bình tưới thấp hoa đồng nội NX3401

Bình tưới cao hoa đồng nội NX3402

270,000 đ

Bình tưới cao hoa đồng nội NX3402

Xô thiếc trắng có quai vintage NX3403

210,000 đ

Xô thiếc trắng có quai vintage NX3403

Lọ nhựa cắm hoa NX3404

40,000 đ

Lọ nhựa cắm hoa NX3404

Lọ cắm hoa kèm nơ đính khuy NX3410

70,000 đ

Lọ cắm hoa kèm nơ đính khuy NX3410

Set lọ home giá gỗ NX3428

260,000 đ

Set lọ home giá gỗ NX3428

Giỏ thiếc treo hoa vintage NX3429

140,000 đ

Giỏ thiếc treo hoa vintage NX3429

Hươu sắt  thủy canh NX3169

220,000 đ

Hươu sắt thủy canh NX3169

Bình thủy tinh handmade dây gai NX3170

140,000 đ

Bình thủy tinh handmade dây gai NX3170

Chậu sắt cắm hoa retro NX3178

70,000 đ

Chậu sắt cắm hoa retro NX3178

Bình thủy tinh sọc NX3179

120,000 đ

Bình thủy tinh sọc NX3179

Bình sứ quấn dây 3 màu NX3249

180,000 đ

Bình sứ quấn dây 3 màu NX3249

Lọ thuỷ tinh quấn dây trắng NX3250

150,000 đ

Lọ thuỷ tinh quấn dây trắng NX3250

Lọ thuỷ tinh quấn dây 3 màu NX3251

150,000 đ

Lọ thuỷ tinh quấn dây 3 màu NX3251

Bình sứ quấn dây 3 màu 02 NX3297

140,000 đ

Bình sứ quấn dây 3 màu 02 NX3297